Serveis

Seguiment Escolar
Seguiment Escolar

El seguiment escolar és la necessitat d‟una ajuda escolar transitòria, derivada principalment de la necessitat de modificar hàbits d‟estudi id‟incorporar nous mètodes i eines d‟aprenentatge, segons l‟edat i la dificultat del curs.