Serveis

Psicopedagogia
Psicopedagogia

L'objectiu de la Psicopedagogia és realitzar una avaluació global de la problemàtica que presenta l'alumne, per poder establir el diagnòstic i la modalitat terapèutica adequada.

Els nostres objectius són:

  • Oferir ajuda especialitzada als infants amb dificultats d'aprenentatge perquè puguin assolir amb normalitat els continguts escolars.
  • Treballar els hàbits que fomenten conductes apropiades per a l'aprenentatge (organitzar l'horari i el control de l'agenda escolar) i les tècniques d'estudi (prelectura, lectura atenta, anàlisi, subratllat, síntesi, esquemes i resums) per millorar el rendiment escolar . Ensenyar i reforçar conductes apropiades i facilitadores per a un estudi eficaç.
  • Orientar a l'hora d'escollir les opcions escolars i professionals més adequades en funció de les aptituds i característiques personals.
  • Col·laborar amb els diferents professionals i equips d'assessorament psicopedagògic per poder establir vies de prevenció i detecció.
  • Millorar l'autoestima i l'autoconcpte en relació a les tasques i l'estudi, identificant les habilitats positives.

Les demandes més ateses per a la secció de PSICOPEDAGOGIA són les següents:

1.-Trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense: TDA/H.

2.-Diagnòstics i exploracions psicopedagògiques.

3.-Problemes de concentració i memòria.

4.-Dificultats en l'aprenentatge del càlcul i l'aritmètica.

5.-Adquisició de tècniques destudi.

6.-Orientació escolar i professional.