Serveis

Logopèdia
Logopèdia

La logopèdia és l'especialitat que té com a objectiu l'avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la parla i del llenguatge, intervenint en aspectes tant orgànics com funcionals.

Basem el nostre treball en la prevenció, l'exploració, el tractament i la rehabilitació de les pertorbacions de la veu, la parla i el llenguatge (oral, escrit i gestual).

La intervenció logopèdia es planifica a partir d'una exploració prèvia on es definirà el diagnòstic.

En el cas de treballar amb infants i adolescents, la intervenció també inclou orientació i col·laboració amb els professors de les escoles, o amb altres professionals que hagin originat la demanda (odontòlegs, pediatres, etc), així com assessorament per a les famílies.

1. Trastorns de lectoescriptura
- Dificultats d'adquisició, retard i trastorns del procés de la lectura i l'escriptura
- Dislèxia
- Disgrafia / Disortografia (alteracions de l'escriptura)
- Discalculia
- Comprensió lectora

2. Alteracions del llenguatge
- Retard simple del llenguatge
- Trastorn específic del llenguatge
- Disfàsies o trastorns específics del llenguatge

3. Trastorns de la parla
- Dislalia
- Disfèmia

4. Disfuncions orofacials
- Respiració bucal
- Deglució atípica
- Disfuncions respiratòries i trastorns tubàrics
- Trastorns de la dinàmica de la deglució (disfàgia)

5. Alteració en les funcions orofacials
- Deglució atípica
- Respiració bucal

6. Rehabilitació vocal
- Disfonia
- Fatiga vocal
- Prevenció de la patología vocal
- Trastorns del ritme i la fluència