Serveis

Atenció i assessorament per a famílies/educadors
Atenció i assessorament per a famílies/educadors

Les dificultats actuals a trobar un model educatiu convincent en la criança i pautes educatives dels infants responen a un canvi social general en les creences i els hàbits individuals i col·lectius. Els trepidants canvis del concepte de família en els darrers anys, a tots els nivells, han provocat a pares i mares la necessitat d'improvisar noves pautes de relació i actuació cap als fills/es que, sovint, no donen els resultats desitjats, establint dinàmiques familiars poc saludables i gratificants per al conjunt dels membres.

D'altra banda, a la trajectòria de les famílies es poden donar circumstàncies que precipitin alguns esdeveniments i que impliquin importants impactes emocionals: pot ser un canvi dels rols en l'organització familiar, una ruptura de la parella, l'arribada d'un altre país i una altra cultura, l'arribada d'un fill/germà, l'avi/a que viu a casa, adopció, etc.

Professionals especialitzats en cadascun dels àmbits pot ajudar a fer que el procés de superació de la situació de canvi es produeixi de forma saludable i enriquidora per a cada un dels membres de la família i en conseqüència, per a tot el nucli familiar.

La família és un conjunt de persones que interactuen i, per tant, l'atenció a cadascun dels membres repercutirà a favor de la resta. És per això que es planteja una actuació a diferents nivells d'atenció i cobertura.

Així doncs, Taktikum ofereix ajuda a famílies que, per diferents motius, requereixen l'acompanyament d'un professional especialitzat que els ajudi a organitzar de manera més saludable la dinàmica familiar.

Temàtiques:

  • Dificultats en les directrius educatives
  • Separació de la parella
  • Reconstitució d´una nova família
  • L'arribada des d'un altre país
  • L'arribada d'una persona gran a casa
  • L'arribada d'un fill/germà