PSICOMOTRICITAT

     Està demostrat que el moviment té una gran importància en el desenvolupament integral de la infància per la seva implicació en l’estructuració de la personalitat així com en el procés de comunicació, expressió i relació amb els objectes i persones de l’entorn, i per la seva incidència en les possibilitats d’adquisició d’autonomia personal i d’estructuració cognitiva.
Nosaltres utilitzem la psicomotricitat com a recurs pedagògic de suport per tal de millorar el progrés global del nen/a a partir de vivències corporals i treballar dificultats com:

Coordinació general
Motricitat fina
Percepció
Orientació espaial
Lateralitat
To muscular ( hipotonicitat, hipertonicitat)
Ritme
Equilibri
Dèficit d’atenció
Dificultats d’aprenentatge
Hiperactivitat