PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

     En psicologia clínica infantil i juvenil tractem els trastorns conductuals, emocionals i de desenvolupament dels nen/es i adolescents per millorar o resoldre el seu impacte negatiu en l’adaptació al context familiar, escolar i social prevenint la relativa continuïtat d’algunes formes de patologia en l’edat adulta molt específiques al trastorn normalment degut a patrons globals d’organització del comportament.

         • Desmotivació
         • Hiperactivitat
         • Alteracions de la conducta social
         • Manca d’hàbits
         • Agressivitat
         • Ansietat
         • Fòbies
         • Obsessions
         • Timidesa i retraïment
         • Immaduresa
  • Baixa autoestima
  • Gelosies
  • Depressió infantil i juvenil
  • Enuresis
  • Encopresis
  • Tics
  • Trastorns de la son
  • Relacions familiars
  • Teràpies familiars….etc