ASSESSORAMENT A PARES i ATENCIÓ A LES ESCOLES (passar i corretgir proves)

     Les dificultats actuals en trobar un model educatiu convincent en la criança i pautes educatives dels infants responen a un canvi social general en les creences i hàbits individuals i col•lectius. Els trepidants canvis del concepte de família en els darrers anys, a tots nivells, han provocat a pares i mares la necessitat d’improvisar noves pautes de relació i actuació vers els fills/es que, sovint, no donen els resultats desitjats, establint dinàmiques familiars poc saludables i gratificants per al conjunt dels seus membres.

    D’altra banda, en la trajectòria de les famílies es poden donar circumstàncies que precipitin alguns esdeveniments i que impliquin importants impactes emocionals: pot ser un canvi dels rols en l’organització familiar, una ruptura de la parella, l’arribada a un altre país i a un altra cultura, l’arribada d’un fill/germà, l’avi/a que ve a viure a casa, adopció,etc

    Professionals especialitzats en cada un dels àmbits pot ajudar a que el procés de superació de la situació de canvi es produeixi de forma saludable i enriquidora per a cada un dels membres de la família i en conseqüència, per a tot el nucli familiar.

    La família és un conjunt de persones que interactuen i, per tant, l’atenció a cada un dels membres repercutirà a favor de la resta. És per això que es planteja una actuació a diferents nivells d’atenció i cobertura.

    Així doncs, Taktikum ofereix suport a famílies que, per diferents motius, requereixen l’acompanyament d’un professional especialitzat que els ajudi a organitzar de forma més saludable la dinàmica familiar.

    Temàtiques:

         • Dificultats en les pautes educatives
         • Separació de parella
         • Reconstitució d’una nova família
    • Arribada d’un altre país
    • Arribada d’una persona gran a casa
    • Arribada d’un fill/germà