CLASSES PARTICULARS I SEGUIMENT

     El seguiment escolar és la necessitat d’una ajuda escolar transitòria, derivada principalment de la necessitat de modificar hàbits d’estudi i d’incorporar nous mètodes i eines d’aprenentatge, segons l’edat i la dificultat del curs.

     Les classes particulars van dirigides a tots aquells alumnes de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, que necessiten ajuda en àrees concretes.