EQUIP

     Taktikum està format per un equip de psicopedagogs, logopedes, psicòlegs i terapeutes, amb una forta vocació en tots els àmbits de l’educació i la psicologia, que comprèn bé els processos d’aprenentatge de les diferents fases de desenvolupament dels alumnes.

Estem oberts a experimentar amb nous mètodes d’ensenyament, aprenentatge i creixement personal, per tal de cobrir les necessitats educatives i personals de cada alumne i ajudar-lo i acompanyar-lo en el seu procés evolutiu.

També volem ser un suport actiu a les famílies i facilitar un entorn on poder afavorir que els pares i mares es sentin més competents com a primers educadors dels seus fills/es, així com donar-los suport per a organitzar de forma més saludable la dinàmica familiar.

L’Equip de Taktikum està format per:

Anna Olivella: Directora i fundadora de Taktikum. Tutora oficial de pràctiques de Blanquerna, la UNED, UB, UAB, UOC, UNIBA  i UNIR.

L’Anna, L’Anna G., la Marta G., la Marta P., l’Andrea, la Paula i  el Pablo.,  formen l’equip de psicopedagogues i psicòlogues educatives encarregades d’avaluar, planificar i proporcionar estratègies, tàctiques i procediments per a aconseguir un procés d’ensenyament-aprenentatge més adequat per a l’alumne. De la mateixa manera intenten acompanyar i orientar a l’alumne en el coneixement de les seves aptituds, interessos, habilitats i capacitats, tant com de les seves dificultats, per a un desenvolupament idoni que li servirà per a tota la vida.

L’Alba és la logopeda encarregada d’avaluar, explorar i tractar les diferents dificultats i/o trastorns del llenguatge, de la parla, de la veu i la deglució, així com de reeducar o rehabilitar qualsevol trastorn de la comunicació.

La Laura és la coordinadora de psicologia i juntament amb el Pablo i la Sandra  són les encarregades d’avaluar i tractar els trastorns conductuals, emocionals i desenvolupament dels nens/es.

El Sergi és els llicenciat, amb certificat d’aptitud pedagògica, encarregat de portar a terme les classes particulars.

L’Anna B. és la psicopedagoga responsable del seguiment escolar, encarregant-se que tots els nens/es adquireixin l’hàbit d’estudi, treball diari i portin totes les tasques escolars al dia i sense dubtes.

La Maria és l’homeòpata que ofereix una ajuda alternativa i de suport en tots els processos físics i emocionals de la persona.

Servei de Psiquiatria extern