LOGOPÈDIA

La logopèdia és l’especialitat que tracta les disfuncions de la parla i del llenguatge intervenint en aspectes tant orgànics com funcionals.

Basem la nostra feina en la prevenció, l’exploració, el tractament i la rehabilitació de les pertorbacions de la veu, de la parla i del llenguatge (oral, escrit i gestual).
La intervenció logopèdica es planifica a partir d’una exploració prèvia en la qual es definirà el diagnòstic.
En el cas de treballar amb nens/es i adolescents , la intervenció també inclou orientació i col·laboració amb els professors de les escoles, o amb altres professionals que hagin originat la demanda (odontòlegs, pediatres,etc), així com també assessorament per les famílies.

Les intervencions logopèdiques que més freqüentment treballem a Taktikum són les següents :

 • Disfuncions orofacials
  • Respiració bucal
  • Deglució atípica
  • Disfuncions respiratòries i trastorns tubàrics
  • Trastorns de la dinàmica de la deglució (disfàgia)
 • Trastorns del desenvolupament del llenguatge prèvia/post adquisició
  • Retards de l’adquisició del llenguatge
  • Disfàsies o trastorns específics del llenguatge
 • Rehabilitació vocal
  • Trastorns de la veu
   • · Trastorns de la postura corporal
   • · Trastorns de la respiració
   • · Trastorns de la relaxació
   • · Trastorns de l’emissió i l’articulació
   • · Trastorns de la impostació
   • · Trastorns per sobreesforç vocal
   • · Disfonies funcionals
  • Tractament de la patologia vocal
   • · Tractaments pre i postquirúrgics
   • · Tractament de les disfonies orgàniques
    • Nòduls
    • Quistes
    • Pòlips
    • Edema de Reinke
    • “Vergeture”
    • Laringitis cròniques
    • Paràlisi recurrent unilateral
    • Neoplàsies de corda vocal
    • · Tractament de les disfonies funcionals
     • · Hiperquinètiques
     • · Hipoquinètiques
     • · Tractament de les disfonies especials
      • · Infantils
      • · De l’adolescent
      • · Psicògenes
  • Prevenció de la patologia vocal
   • · Sessions teòrico-pràctiques del bon funcionament vocal (individuals i/o col.lectives)
   • · Pautes i exercicis per treballar individualment a casa
   • · Control periòdic de l’evolució i progrés
  • Trastorns del ritme i la fluència
   • · Disfèmia (quequeig)
   • · Taquifèmia / taquilalia (acceleració de la parla)
   • · Gradifèmia (lentificació en la parla)
   • · Dispròsia (dificultat per a l’entonació)
 • Trastorns de lectoescriptura
  • Dificultats d’adquisició, retards i trastorns del procés de lectura i escriptura
  • Dislèxia (dificultat important en la lectura i l’escriptura)
  • Disgrafia / Disortografia (alteracions de l’escriptura)
 • Trastorns AVC posttraumàtics en nens i adults (Accidents Vasculars Cerebrals)
  • Trastorns adquirits del llenguatge
   • · Afàsia (pèrdua de la facultat d’expressió i comprensió)
   • · Agnòsia (pèrdua del reconeixement de paraules)
   • · Apràxia (pèrdua de la capacitat de realitzar moviments)
   • · Trastorns de l´atenció
   • · Trastorns de la memòria
   • · Comunicació i cognició en les patologies de l’envelliment
   • · Trastorns de la comunicació per lesions cerebrals
  • Trastorns secundaris a malalties neurològiques i/o altres malalties
   • · Degeneratives (Alzheimer, etc.)
    • No degeneratives (postraumàtiques)
    • Alteracions de la comunicació secundàries a dèficits auditius i/o visuals
  • Dificultats en els elements no verbals de la comunicació
   • · Trastorns de la lectura i l’escriptura
   • · Trastorns de la gestualitat i de l’entonació
  • Trastorns de la parla: dislàlies, disfèmia, disàrtries i dislàlies orgàniques.