EL CENTRE

     Taktikum és un centre del present i pel futur que es sustenta en el desenvolupament del nen/a i en una herència cultural però adaptant-se a les exigències de la vida moderna. Ens basem en una professionalitat desenvolupada en el marc d’una societat canviant, que ens comporta un reciclatge constant de nous aprenentatges.

     A Taktikum eduquem i ensenyem incloent elements intel•lectius, pràctics i emocionals en totes les nostres sessions, per tal de proveir als alumnes el que necessiten segons el seu moment evolutiu.

     A Taktikum busquem l’estímul de les capacitats dels alumnes en tots els àmbits de seu aprenentatge i creixement personal, utilitzant diversitat d’estratègies, eines de seguiment, activitats per a la reflexió i comunicació. Potenciem la promoció de les facultats de comprensió, creativitat i responsabilitat social que es despleguen en cada alumne. Per això un dels nostres propòsits és el de despertar les facultats individuals de cada nen/a, per a un creixement harmònic.

“Si fas plans per un any, sembra arròs.
si els fas per dos lustres, sembra un arbre.
Si els fas per a tota la vida, educa a una persona”

(Proverbi Xinès)